Türk Cerrahi Derneği'nde yapılan Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Çalıştayı Sonuç Raporu

2 6.1.2019 tarihinde Türk Cerrahi Derneği'nde yapılan Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Çalıştayı sonuç raporu T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne 8.1.2019 tarihinde gönderilmiş olup sonuç raporunun tam metni ektedir.

 : Türk Cerrahi Derneği'nde yapılan Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Çalıştayı Sonuç Raporu