X

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği olarak
Türk Cerrahi Derneği ile ortak açıklama metnimiz

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği olarak Türk Cerrahi Derneği ile ortak açıklama metnimiz

4. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi
BMCD 'ye Hoşgeldiniz

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği, her geçen gün insanlık için daha ciddi bir tehdit haline gelen obezite ve beraberindeki yandaş hastalıklarla etkin bir mücadele amacıyla, dinamik ve yenilikçi bir anlayışla, bu alandaki yetkin isimlerce 14 Ağustos 2014 tarihinde Ankara'da kurulmuştur.

Derneğin amacı, obezite, bariatrik ve metabolik cerrahi bilimi ve cerrahi tekniği konusunda çalışmalar yapmaktır. Ayrıca, bu cerrahi yöntemlerin tedavi kalitesi ve hasta güvenliğinden ödün vermeden ülkemizde yaygınlaştırılması, eğitim ve uygulama standartlarının belirlenmesi için cerrahların ve diğer sağlık personelinin, hastaların ve ailelerinin -en genelde toplumun- eğitilmesi konusunda ulusal ve uluslararası ilgili tüm taraflarla işbirliği yapmak amacını da güder.