Ödeme İptal ve İade

  1. BMCD yeni üye kayıt aidatları,
  2. Mevcut üyelerin yıllık aidatları,
  3. Eski yıllara ait aidat borçlarının tahsilatında yanlışlıkla fazla veya mükerrer tahsilat olması halinde, yönetim tarafından fark edildiğinde ya da üye tarafından telefon/email yolu ile bildirildiğinde ve yanlışlık dernek tarafından da teyit edildiği taktirde, fazla ya da mükerrer yatırılan miktar iade edilir.
  4. Ücreti tahsil edilecek olan diğer web uygulamaları ile Organizasyonların iptal ve iade koşulları ilgilinin ilan metni ile duyurulacaktır.