Asil Üye

Bariatrik ve Metabolik Cerrahinin doğrudan konusu içerisine giren cerrahi tıp dallarından uzmanlar üye olabilirler. Bunlar bir kurucu üye veya iki asil üye tarafından aday gösterilirler. Üyelikleri yönetim kurulunca kabul edilenler gizli oyla ve çoğunlukla seçilirler. Bu üyeler dernek çalışmalarında oy hakkına sahiptir

Asil üyeler; üyeliklerinin devamı için; yönetim kurulu tarafından belirlenen ve kendi üyelik türüne uygun aidatları belirtilen sürelerle ödemek yükümlülüğüne sahiptir.