2022-2024 Dönemi Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ASİL

Dr. Halil ÖZGÜÇ

Başkan Yardımcısı

Dr. Recep AKTİMUR

Genel SekreterDENETİM KURULU ASİL

Dr. Emre GÜNDOĞDU

Denetim Kurulu Başkan

Dr. Evren DİLEKTAŞLI

Denetim Kurulu Asil Üye

Dr. Orçun YALAV

Denetim Kurulu Asil Üye