BMCD Hakkında

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği, her geçen gün insanlık için daha ciddi bir tehdit haline gelen obezite ve beraberindeki yandaş hastalıklarla etkin bir mücadele amacıyla, dinamik ve yenilikçi bir anlayışla, bu alandaki yetkin isimlerce 14 Ağustos 2014 tarihinde Ankara'da kurulmuştur.

Derneğin amacı, obezite, bariatrik ve metabolik cerrahi bilimi ve cerrahi tekniği konusunda çalışmalar yapmaktır. Ayrıca, bu cerrahi yöntemlerin tedavi kalitesi ve hasta güvenliğinden ödün vermeden ülkemizde yaygınlaştırılması, eğitim ve uygulama standartlarının belirlenmesi için cerrahların ve diğer sağlık personelinin, hastaların ve ailelerinin -en genelde toplumun- eğitilmesi konusunda ulusal ve uluslararası ilgili tüm taraflarla işbirliği yapmak amacını da güder.

Derneğin hedef ve amaçları, çalışma alanları, üyelik şekli, organizasyon şeması ile ilgili daha detaylı bilgiye dernek tüzüğünden ulaşılabilir.