Onursal Üye

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar genel kurul kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Buna göre, Genel Cerrahi ve diğer cerrahi dallarda özellikle bariatrik ve metabolik cerrahi alanında yurt çapında veya uluslararası alanda çalışma yapmak veya yapmış olmak veya Dernekler Kanunu’na uygun olarak taşınmaz mal veya 100 Cumhuriyet altını değerinde maddi bağışta bulunmak gerekir.

Onursal üyeler Yönetim Kurulunun teklifi ile genel kurul tarafından seçilir. Onursal üyeler Genel Kurula katılma ve söz hakkına sahiptirler ancak oy kullanamazlar ve aidat ödemezler.