Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi 2023

2

5. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi gerçekleştirilmiştir.


Kongre gazatesi için tıklayınız.


Yaşam Boyu Hizmet/Onur Ödülü alan Hocalarımız.
Prof. Dr. Ahmet Gökhan TÜRKÇAPAR

Prof. Dr. Ahmet Gökhan Türkçapar 17/8/1964 yılında doğmuştur. Eğitimine ilk olarak K.Maraş ta Atatürk ilkokulunda başlamiş Antakya Merkez Ortaokulu, Ankara Kocatepe Mimar Kemal Lisesi ile sürdürmüştür. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini 1987 ila 1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde yapmıştır. Aralık 1992 yılından itibaren aynı üniversitede Uzman Doktor kadrosunda çalışmıştır.
Askerliğini 1993 yılında Ankara Mevki Hastanesin de yapmıştır. Doçentlik ünvanını 24/11/1997 yılında Prof Unvanını ise 06/04/2003 yılında almıştır.
İlgi alanı Laparoskopik cerrahidir (REFLÜ, SAFRA KESESİ, FITIK, ŞİŞMANLIK ameliyatları).

Yurtdışı çalışmaları sırası ile:

1. Eurepean Surgical Institude (Hamburg ) 1998 Laparoskopik Cerrahi

2. Morbid obesite cerrahisi (Brüksel – 2000) Dr. M. Vertruyen

3. Guney Kaliforniya Üniversitesi – Endoskopik girişim kursu (mayıs 2001)

4. Dr.Karl Miller – Laparoskopik obezite cerrahisi (Salzburg 2006)

5. ECE-Bariatrik cerrahi-(Paris 2006)

Prof. Dr. Ahmet Gökhan Türkçapar Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisinin editörlüğünü yapmaktadır.

 
   

Üyesi olduğu dernekler

1. Ulusal Cerrahi Derneği

2. Ankara Cerrahi Derneği

3. Laparoskopik Cerrahi Derneği

4. Türk Gastroenteroloji Derneği

5. Fıtık Derneği

6. International College of Surgeons

7. Surgical Infection Society

8. International Association of Surgeons and Gastroenterologist

9. International Federation fort he Surgery of Obesity and metabolic disorders.(IFSO)

10. American Society for Metabolic &Bariatric Surgery.(ASMBS)

Prof. Dr. Erhun EYÜBOĞLU

Eyüboğlu ailesinin, Trabzon Maçka ilçesinde yerleşmiş bölümünün bir ferdi olan babamın, Doktor olarak vatani görevini yapmış olduğu Bayburt’a Dünya’ya geldim. 1963 yılında İstanbul – Mimar Sinan İlkokulu’nda başlamış olduğum ilköğrenimimi  1967 – 68 döneminde İnegöl Gazi Paşa İlkokulu’nda tamamladım.

1968 – 69 ders yılında İnegöl Lisesinde orta öğrenimime başladım.

1973 – 74 ders yılında İnegöl Lisesinden mezun oldum.

Lisans Eğitimim

1975 yılında İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesine girdim.1976 yılında İngiltere –Cambridge ‘de ( King’s College ) İngilizce programına katıldım.   1981 yılında Tıp Fakültesinden mezun olarak “Tıp Doktoru” ünvanını aldım. 1981 – 82 döneminde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde bir yıl süreyle volonter asistan olarak görev yaptım.

1982 yılında kadrolu asistan olarak aynı klinikte göreve başladım.

1986 yılında kolorektal cerrahi ve cerrahi yoğun bakım konularında bilgi ve görgümü arttırmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri Baltimore kentinde Johns Hopkins Üniversitesi ve St.Agnes Hastanelerinde bulundum.

1986 yılında “Rektum Kanserlerinin tedavisinde Anterior Rezeksiyonun Yeri” adlı tezimle Genel Cerrahi uzmanı oldum. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Acil Servis Biriminde genel cerrahi uzmanı olarak mecburi hizmetime başladım.

02 Ekim 1989 tarihinde Doçent ünvanı alarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında göreve başladım.

1990 yılında laparoskopik cerrahi, 1992 yılında da laparoskopik kolon cerrahisi konularında deneyim kazanmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri Baltimore kentinde bulundum.Vatani görevime 1992 yılı içinde GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde yaptım ve genel cerrahi kliniğinde laparoskopik cerrahiye başlanılmasında aktif görev aldım.

1993 yılında Türkiye’de ilk kez laparoskopik sol kolon rezeksiyonu işlemini gerçekleştirdim.

1993 yılında İstanbul Üniversitesi katkısıyla geniş çaplı laparoskopik cerrahi kursu düzenledim.

1995 yılı Kasım ayında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Profesörlük kadrosuna başvurdum ve 1996 yılı Mart ayında profesörlük kadrosuna atandım.

Ulusal tıbbi derneklerden; Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Meme (Senoloji) Hastalıkları Derneği, Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türk Tabipler Birliği, Ulusal Cerrahi Derneği, Travma Derneği, Gastroözofageal Reflü Derneği,Endokrinoloji Derneği

Uluslar arası derneklerden; ASCRS, ACS, ESSO,SAGES, ELSA ,EAES., SIS, EATS, ESS , Senelogic International Society, Club Mediterraneen  de Chirurgie Endoscopique üyesiyim. Bu derneklerden ELSA’nın 1993 – 95 yılları arasında Türkiye temsilciliğini üstlendim.

2000 yılında “gastroözofageal reflüx derneği”ni kurdum, bu derneğin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktayım.

Transanal endoskopik mikrocerrahi ( TEM ) konusunda çalışma yapmak üzere 2004 yılı aralık ayında  Tübingen –Almanya ‘da bulundum

Ameliyathane sorumlu öğretim üyeliği, geçici acil ünite yöneticiliği, tez yönetmenlikleri gibi idari görevlerde bulundum. 2005 yılında Acil Birim Koordinatörü olarak atandım. Aynı yıl Üniversite Senatosuna Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Senatörü olarak atandım. 15 kasım 2005 itibariyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi vekil Dekanlığına atanarak bu görevi sürdürdüm. 13 ocak 2006 tarihinde de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı olarak göreve başladım. İstanbul Üniversitesi Akademik Yapılanma Sürekli Komisyonu üyesiyim. Bu görevler dışında halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında öğretim üyeliği görevimi sürdürmekteyim.

İngilizce biliyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım

Akademik Geçmiş

 • 1996  -  Profesör   -  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  -  Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • 1989  -  Doçent   -  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  -  Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • 1986  -  Uzman Doktor   -  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  -  Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • 1982-1986  -  Volonter Asistan  -  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  -  Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • 1975-1981  -  Tıp Eğitimi   -  İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi
 • 1968-1974  -  Orta Öğretim   -  İnegöl Lisesi

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • Turkish Colon and Rectum Surgery Association
 • Turkish Surgical Association
 • EAES (European Association of Laparoscopic Surgery)
 • ELCD (National Endoscopic Laparoscopic and Minimal Invasive Surgery Association)
 • Gastroesophageal Reflux Surgery (President)
 • TOSS (Turkish Obesity Surgery Society)
 • SAGES (Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons)
 • ASCRS (American Society of Colon and Rectal Surgeons)
 • ACS (American Collage of Surgeons)
 • ESSO (European Society of Surgical Oncology)
 • ESS (European Society of Surgery)
 • IFSO (Internationasl Federation for Surgery of Obesity)
 • ESCP (European Society of Coloproctology)

IGCA (International Gastric Cancer Association)

Prof. Dr. Mehmet Mahir ÖZMEN

-1967'de Malatya’da doğdu. 
-1989 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında Ankara Numune Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı oldu. 
-1993-1998 arasında kaldığı İngiltere Southampton Universitesi Tıp Fakültesinde, 1997’de gastrointestinal cerrahi alanında tezini yaparak PhD eşdeğeri olan M.S (Master of Surgery) derecesini aldı. 

-1999 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2010 yılında Profesör oldu ve 2011-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Başkanlığı yaptı. 2010-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 2016-2017 de BAU Tıp Fakültesinde, 2018-2022 de İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi öğretim üyesi olarak çalıştı. 

-Aynı zamanda 2016-2022 yılları arasında Liv Hospital Ankara da Medikal Direktör olarak görev yaptı. Halen Mahir Ozmen Klinik’te Profesör ve direktör olarak çalışıyor

-1993-1996 yılları arasında İngiltere’de Southampton Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 1995 yılında bir süre Belçika Ghent’te AZ Maria Middaleres Hospital’da genel cerrahi, gastrointestinal cerrahi ve ileri laparoskopik cerrahi alanlarında; 1996-1997’de çeşitli dönemlerde Norwich-Norfolk ve Southampton da gastrointestinal cerrahi alanlarında; 2000-2001 yıllarında Cambridge Üniversitesi Addenbrooke’s Hospital ve Londra Kings College Hospital’da organ nakli alanlarında çalıştı. 2001 yılında bir süre Southampton Üniversitesinde Consultant olarak görev yaptı.

-2012 yılında Cerrahi Onkoloji alanında yan dal uzmanlığı'nı aldı.
-Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH’de 3. Cerrahi Kliniği (2004-2005) ve Ankara Numune EAH’de 7. Cerrahi Kliniği şefliği yaptı (2005-2012). 
-2001 de American College of Surgeons tarafından verilen F.A.C.S ve 2006 da İngiltere Royal College of Physcians and Surgeons of Glasgow tarafından verilen F.R.C.S ünvanlarını aldı. 2014 de American Society for Metabolic and Bariatric Surgery tarafından International Fellow, 2016’da da Fellow olarak seçildi ve F.A.S.M.B.S ünvanını aldı. Ayrıca, 2016 da UEMS tarafından verilen F.E.B.S (Hon) ünvanını da aldı. 

-250’den fazla ulusal ve uluslararası yayını, 50den fazla kitap bölümü, 20 kitap, yayınlarına yapılan uluslararası sitasyon ile 37 H-indeksi. 

2023 Dünya Bilim İnsanları ve Üniversiteler Sıralaması

Detaylı bilgi için adscientificindex.com

Ulusal ve Uluslararası Dernekler ve Dergilerdeki Görevleri:

-Başkan, Endoscopic Laparoscopic Surgeons of Asia, ELSA (2023-)
-Başkan, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği, BMCD (2014-2017), (2017-2021), (2021-2024)
-Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Cerrahi Derneği (2022-)
- Treasurer, Endoscopic Laparoscopic Surgeons of Asia, ELSA (2022-)
-Governor, Endoscopic Laparoscopic Surgeons of Asia, ELSA (2015-)
-National Representative, European Society for Trauma and Emergency Surgery, ESTES (2018-)
-Member, Advisory Council, European Society for Trauma and Emergency Surgery, ESTES (2019-)
-2. Başkan, Türk Cerrahi Derneği (2018-2022)
-2. Başkan, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, UTACD (2015-2019)
-Board Member, E&T Committee, European Association for Endoscopic Surgeons, EAES (2013-2017) 
-Councillor, International Association for Trauma and Emergency Surgery, IATSIC (2015-2022)
-Genel Sekreter, Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği (ELCD) (2012-2014)
-Yönetim Kurulu Üyesi, ELCD (2009-2016)
-Genel Sekreter, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği (2013-2015)
-Genel Sekreter, Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu (2008-2012)
-Sekreter, Akreditasyon Kurulu, Türk Cerrahi Derneği, (2013-2016)
-Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Geriatri Derneği (2000-2010)
-Kredilendirme Kurulu Üyesi, Türk Tabipleri Birliği 

-Examiner, European Board of Surgery, Emergency Surgery (2015-)
-Instructor, faculty, European Emergency Surgery Course, Graz-Austria, (2016)
-Editörial Korrdinatör, Turk J Surg (2018-)
-Editor, Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery (2012- )
-Editor, European Journal of Endoscopic Laparoscopic Surgery (2014-2016)
-Editor, European Journal of Surgical Sciences (2010-)
-Editor, Turkish Journal of Medical Sciences (2006-2009)
-Editor (surgery), CEJMS (2006-2010)
-Associate Editor of the Turkish Journal of Geriatrics (2004-2010)
-Associate Editor of Journal of Dialog in Endocrinology (JDE)(2007)
-Editorial Board Member, Surgical Laparoscopy Endoscopy Percutaneous Techniques(SLEPT) (2007-)
-Editorial Board Member of The Turkish Journal of Critical Care
-Editoral Board Member of Turkish Journal of Colorectal Disease

-Reviewer for Gut
-Reviewer for JOP
-Reviewer for J Surg Oncol
-Reviewer for Annals of Surgery
-Reviewer for Arch Med Sci
-Reviewer for Br J Surg, 
-Reviewer for Surg Endosc 
-Reviewer for Eur J Cancer
-Reviewer for Eur J Surg Oncol
-Reviewer for WJG, WJS
-Reviever for Dis Col Rectum
-Reviewer for Obesity Surgery

Prof. Dr. Oktay BANLI

1965 yılında Gülşehir’de doğdu. Dikmen İlkokulu, Sokullu Mehmet Paşa Ortaokulu ve Ankara Atatürk lisesinden mezun olmuştur. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mecburi hizmetini Kütahya'nın Şaphane ilçesinde tamamladıktan sonra 1991 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda ihtisasına başladı.

1996 yılında Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Üniversite’de öğretim görevlisi olarak bir yıl çalıştı.

1997 yılında SB Etlik İhtisas Hastanesi’nde göreve başladı. 11 yıl Genel Cerrahi Kliniği’nde ve böbrek nakli yapılan Transplantasyon Kliniği’nde çalıştı. Buna ilave olarak 2005-2006 yıllarında değişik zamanlarda eğitim için Fransa’ya gitmiştir. İleri laparoskopi eğitim aldı

18 Ekim 2007 tarihinde doçentlik sınavında başarılı olarak Genel Cerrahi Doçenti ünvanı almıştır. 2008 Ekim ayından itibaren Elazığ Eğitim Araştırma HastahanesiGenel Cerrahi Klinik Şefliğine atanmıştır.

2013 yılında genel cerrahi profesörü oldu. 2014 yılnda ABD New York Weil Cornell Medical College ve Lenox Hill Hospital da bariatrik ve metabolik cerrahi kliniğinde görev aldı.

2006 yılından beri laparoskopik morbid obezite ameliyatlarını yoğun olarak yapmaktadır.

Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanan çok sayıda yayını ve tebliğleri mevcuttur. İngilizce bilmektedir, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Turgut İPEK

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Turgut İpek 18.02.1963 Trabzon doğumludur. İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır. İlkokulu 1968-1973 yılları arasında Trabzon 24 Şubat İlkokulu'nda okuyan Dr. İpek, 1973-1976 yılları arasında Trabzon Cumhuriyet Ortaokulu'nda, 1976-1980 yılları arasında ise İstanbul Deniz Lisesi'nde (Heybeliada Askeri Okulu) öğrenim gördükten sonra 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başlamıştır.

Prof. Dr. Turgut İpek, Türkiye'de, reflü cerrahisini laparoskopik olarak ilk kez uygulayan ekipte yer almıştır. Aynı şekilde tek delikten (SILS yöntemi) reflü cerrahisini ilk kez uygulayan ekipte yer alıp bununla ilgili özel ekartör dizaynında bulunmuştur. 1994 yılından beri obezite cerrahisi ile ilgilenmektedir. İleri düzeyde laparoskopik cerrahi eğitimleri almış ve eğitimler vermiştir. Türkiye'de çok az kişinin gerçekleştirdiği TEM yöntemiyle rektum kanseri hastalarını tedavi etmektedir. Özel davetle Japonya'ya giderek mide kanserinin laparoskopik tedavisini uygulamıştır. Bu tedaviyi ülkesinde de uygulamaya devam etmektedir. Yurt dışında ERUS eğitimleri almış ve Cerrahpaşa'da uygulamaya koymuştur.

Prof. Dr. Turgut İpek meslek hayatı dışında birçok hobiyle ilgilenmektedir. Askeri okuldan alışkanlığı olan yürüme sporunu sevmektedir, sporun her alanına ilgi duymaktadır, iyi bir futbol seyircisidir. Denizciliğe meraklıdır. Arkadaşlarıyla tavla oynamak, dünyayı gezmek, doğada vakit geçirmek vazgeçilmezleri arasındadır.

Üniversite

1980-1986, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İhtisas

1986-1991, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 16.10.1991 tarihinde “Yatay ve dikey üst karın kesilerinin solunum işlevleri üzerindeki etkileri” adlı tez ile “Genel Cerrahi Uzmanı” oldu.

Başasistanlık

1991-1996, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Askerlik

01.12.1992-29.01.1993 Deniz Harp Okulu Özel Reviri, Tuzla-İstanbul

Doçentlik

15.10.1996 “Üniversite Doçenti” ünvanı aldı. 20.11.1997, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında “Doçent” kadrosuna atandı.

Profesörlük

15.05.2002, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında “Profesör” kadrosuna atandı.

Görevler

 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp eğitim ve öğretiminde,
 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Kurulunda,
 • İ.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı,
 • İ.Ü. Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölüm Başkanı,
 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Satın Alma Komisyon Başkanı,
 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Başkan Yardımcısı,
 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi,
 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı,
 • İ.Ü. Döner Sermaye Yürütme Kurulu Üyesi,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesinde 40/B görevlendirme,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce tıp) Dekan Yardımcısı,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Senato Üyesi,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce tıp) Cerrahi Bölüm Başkanı,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce tıp) Fakülte Kurulu Üyesi,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce tıp) Yönetim Kurulu Üyesi,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü.

Dergi Editörlüğü

1- Türkiye Klinikleri Özel Sayı