OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin 2. Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 11.10.2022 Salı günü saat 11.00 de Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde 25/A No:186 Çankaya / Ankara adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağanüstü Genel Kurul 18.10.2022 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya iştirakleri duyurulur.

Dernek Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Saygı Duruşu,
  2. Başkanlık Divanı Seçimi,
  3. Tüzük Değişikliği
    Madde 26-Derneğin yönetim kurulu olan dokuz kişiye ek olarak derneğin kurucu başkanı yönetim kurulunun doğal üyesidir ve Kurucu Başkan olarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.
  4. Dilek ve Temenniler,
  5. Kapanış

 

Toplantı Adresi: Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde 25/A No:186 Çankaya / Ankara