Muayenehane Hekimliği Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,
 
06.10.2022 tarih ve 31975 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Sağlık Bakanlığı Yönetmelik değişikliği ile serbest çalışmakta olan muayenehane hekimleri ve kurumsal sözleşmeli olarak hizmet veren üniversite öğretim üyelerinin özel hastanelerde ameliyat, hasta tedavi ve takibi yapabilmesi sınırlandırılmaktadır. Yapılan yönetmelik değişikliği hekimin anayasal hakkı olan ameliyat, hasta takibi, tedavisi ve serbest çalışma özgürlüğünü ortadan kaldırmanın ötesinde hastaların hekim ve hastane seçme özgürlüklerini de kısıtlamaktadır. Bu uygulamaya karşı gerekli hukuki yollara başvurmak üzere Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği Hukuk Büromuz görevlendirilmiştir. Konunun takipçisi olduğumuzu tüm meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.
 
Bariatrik Metabolik CERRAHİ Derneği YÖNETİM KURULU