BMCD 1. Olağan Genel Kurul İlanı

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 8 Kasım 2014 Cumartesi günü saat 13.00’de Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği Merkezinde, çoğunluğun sağlanamaması durumunda 15 Kasım 2014 Cumartesi günü aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmadan yapılacaktır.

Saygılarımızla,
BMCD Yönetim Kurulu adına
Genel Sekreter
Doç Dr Halil Coşkun

GÜNDEM:
  • Açılış ve yoklama
  • Divan heyeti oluşturulması (Başkan ve Yazman)
  • Saygı duruşu, İstiklal Marşı
  • Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  • Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış