Oktay Banlı

Adı Soyadı: Oktay Banlı

1965 yılında Nevşehir ’de doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da okudum. 1982 Ankara Atatürk Lisesi’nde bitirdim.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum.

28.1.1991 - 27.1.1996 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda ihtisasımı tamamlayıp Genel Cerrahi Uzmanı oldum.

27.1.1996 -27.11.1997 arasında Erciyes Üniversitesinde öğretim görevlisi kadrosunda çalıştım.

27.11.1997 -30.6.2008 SB Ankara Etlik İhtisas Hastanesi ‘sinde Genel Cerrahi ve Transplantasyon kliniğinde uzman tabip olarak çalıştım.

Bu hastanede çalıştığım süre içerisinde bilimsel çalışmalarıma devam ettim. Özellikle böbrek nakli ekibinde yer aldım, ileri laparoskopik cerrahi ve onkolojik cerrahi ameliyatlarına sürekli iştirak ettim.Buna ilave olarak 2005-2006 yıllarında değişik zamanlarda eğitim için Fransa’ya gittim. İleri laparoskopi eğitim aldım.

18.10.2007 yılında Doçent oldum.

9.10.2008-16.11.2009 tarihleri arasında Elaziğ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Klinik Şefi olarak çalıştım. 2009 -2011 yılları arasında bir özel hastanade genel cerrahi uzmanı ve cerrahi direktörü olarak çalıştim.2011 yılından beri kendi kliniğimde çalışıyorum. Özellikle obezite ve reflü cerrahisi ameliyatları konusunda ve ileri lapaoskopik cerrahi konusunda geniş bir deneyimim var.

2013 yılında profesör oldum.

2014 yılında Weil Cornell Üniversitesi ve Lenox Hill Hastanesi'nde Obezite ve metabolik cerrahi kliniğinde çalıştım.