Halil Alış

Adı Soyadı: Halil ALIŞ

Dr. Halil Alış 1992 yılında K.T.Ü. Tıp Fakültesinde tıp eğitimini, 2000 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. da Genel Cerrahi ihtisasını tamamladı. 2003 yılından itibaren Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde çalışmaktadır. 2012 yılından itibaren hastane yöneticiliği görevini de yapmaktadır.

Yurt dışında kısa sürelerle endoskopi, minimal invaziv ve robotik cerrahi konularında eğitim amaçlı bulundu. Laparoskopik, Robotik cerrahi işlemler (özellikle bariatrik ve gastrointestinal sistem cerrahisi), tanısal – terapötik endoskopik girişimler (gastroskopi, kolonoskopi, ERCP, endoskopik USG) ile yoğun olarak ilgilenmekte ve eğitici olarak görev yapmaktadır.

Hakemli dergilerde yayınlanmış 50’nin üzerinde makalesi mevcuttur.

Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons (SAGES), European Association for Endoscopic Surgery (EAES), International Association of Surgeons, Gastroenterologists, Oncologists (IASGO), International School of Surgical Oncology (ISSO), International Fedaration Surgical Obesity (IFSO) gibi derneklere üyedir.

Evli ve üçüz çocuk babasıdır.